Πιεσόμετρα (25)

Οξύμετρα (4)

Θερμόμετρα (28)

Ζυγαριές (5)

Μετρητές και Ταινίες (8)

Νεφελοποιητές (1)

Στηθοσκόπια (7)

Μέσα Ατομικής Προστασίας (41)

Αντηλιακή Προστασία (1)

Διάφορα Είδη Φαρμακείου (4)