Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου ( www.vitabox.gr ) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών, κατά την επίσκεψή του και πριν από τη χρήση των υπηρεσιών αυτών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί την συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω Όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.
Το www.vitabox.gr οιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες Όρους χρήσης της ιστοσελίδας , οι δε επισκέπτες / χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.
Το περιεχόμενο του www.vitabox.gr , όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την λειτουργικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Το περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Το www.vitabox.gr δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες.

Χρήση Περιεχομένου
Όλο το περιεχόμενο του www.vitabox.gr περιλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών , σημάτων και σημάτων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του www.vitabox.gr και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.vitabox.gr και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.vitabox.gr
Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του www.vitabox.gr , γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Το www.vitabox.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το www.vitabox.gr Το www.vitabox.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την έλλειψη «ιών» ή άλλου επιζήμιου κώδικα, είτε πρόκειται για το Δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο website ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στο www.vitabox.gr διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της δικαιούχου ΑΝΑΤΣ AE. Στην περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ των παρόντων Όρων χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι χρήσης.

Συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχει το www.vitabox.gr από ειδικούς υπερσυνδέσμους, για τις οποίες απαιτείται η συλλογή Ιατρικών πληροφοριών, διέπονται από ιδιαίτερη Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων και ειδικούς Όρους χρήσης, τους οποίους πρέπει να συμβουλεύεστε προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση κατά την οποία, όσον αφορά την χρήση των υπηρεσιών αυτών, προκύψει διαφορά μεταξύ των παρόντων Όρων χρήσης και των ειδικών Όρων χρήσης που διέπουν τις υπηρεσίες αυτές, υπερισχύουν οι ειδικοί Όροι χρήσης των υπηρεσιών αυτών.

Κωδικοί Πρόσβασης
Το www.vitabox.gr διαθέτει υπηρεσίες που επιτρέπουν την εγγραφή με χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Θεωρείστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη (1) να ελέγχετε τη γνωστοποίηση και την χρήση των κωδικών πρόσβασης, (2) να επιτρέπετε, να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε την πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού και του κωδικού σας στο www.vitabox.gr Οι χρήστες των υπηρεσιών του www.vitabox.gr οφείλουν να τηρήσουν τα παρακάτω:

Δε θα παρέχουν λανθασμένες πληροφορίες
Δε θα δημιουργούνται λογαριασμοί με στοιχεία άλλου ατόμου.
Δε θα δημιουργούνται περισσότεροι από έναν λογαριασμοί.
Αν ανασταλεί ή διαγραφεί λογαριασμός από το διαχειριστή, δε θα δημιουργηθεί άλλος.
Δε θα κοινοποιήσουν σε άλλους τον κωδικό πρόσβασης και δε θα δώσουν τα στοιχεία πρόσβασης σε άλλους.
Εξουσιοδοτείτε το www.vitabox.gr και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον λειτουργικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας να εκπέμπει, να ελέγχει, να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες στα πλαίσια λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Το www.vitabox.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, δική σας ή τρίτων, καθώς και για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών που λαμβάνονται με τη χρησιμοποίηση των εργαλείων και υπηρεσιών του.

Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το www.vitabox.gr την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της εν γένει, υπόκεινται στους ανωτέρω Όρους χρήσης. Αν ο επισκέπτης / χρήστης θεωρεί τους Όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

Υπαναχώρηση

Η υπαναχώρηση είναι το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή επεκτείνεται στους 12 μήνες.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που αγοράσατε αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά ο έμπορος οφείλει να τα επισκευάσει, να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας.

Αν αγοράσατε προϊόν ή υπηρεσία στο διαδίκτυο ή εκτός καταστήματος (τηλεφωνικά, με ταχυδρομική παραγγελία, ή από πωλητή κατ΄οίκον), έχετε επίσης το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς και επιστροφής των χρημάτων σας εντός 14 ημερών, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία.

Στοιχεία Εταιρίας

Επωνυμία: ΑΝΑΤΣ Α.Ε

Έδρα: Πατριάρχου Ιωακείμ 13 Ταύρος ΤΚ 17778

ΑΦΜ: 998936093

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 6496701000